Інформація щодо обрання управителя
Інформація щодо обрання управителя

На виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», ТОВ «КУЖЕ «Новосервіс» пропонує для обговорення та прийняття рішення таку інформацію.

Роз’яснення мешканцям щодо обрання форми управління будинком

  • Протокол зборів мешканців
  • Протокол ініціативної групи
  • Договір про надання послуги з управління будинком
  • Договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання гарячої води

Покроковий алгоритм обрання управителя співвласниками багатоквартирного будинку

Створення ініціативної групи

До складу мають увійти не менше трьох співвласників будинку (власників квартир та/або нежитлових приміщень будинку).

Збір інформації про співвласників

Інформація про право власності, набуте до 2013 року, зберігається в архіві Бюро технічної інвентаризації (БТІ), після 2013-го — в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Повідомлення співвласників про збори

Повідомлення про проведення зборів співвласників має містити інформацію про ініціатора проведення зборів, дату, місце та час їх проведення, порядок денний та повинно бути вручене не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів.

Проведення зборів

Незалежно від кількості присутніх необхідно розпочати збори та прийняти рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок денний зборів:

  • обрання голови та секретаря зборів;
  • визначення управителя багатоквартирного будинку;
  • затвердження умов договору з управителем;
  • обрання з-поміж співвласників будинку особи, уповноваженої на підписання договору з управителем, здійснення контролю за виконанням умов договору та повідомлення попереднього виконавця послуги з утримання будинку/попереднього управителя про укладання договору з управителем.

Голосування, проведення письмового опитування

Кожен співвласник має кількість голосів, пропорційну до площі своєї квартири/приміщення в загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень будинку. Протягом 15 календарних днів від дати проведення зборів необхідно опитати співвласників, що не були присутні на зборах, щодо їх думки стосовно кожного питання порядку денного. Письмове опитування проводить ініціативна група та інші співвласники за бажанням.

Підрахунок голосів

Після проведення письмового опитування необхідно порахувати, скільки голосів «за» та «проти» було віддано під час письмового опитування, а скільки — на зборах, та підсумувати їх.

Для прийняття рішення про обрання управителя, затвердження умов договору з ним та надання повноважень особі для підписання договору необхідно набрати понад 50 % голосів. Для прийняття інших рішень необхідно 75 %.

Оформлення протоколу

Протокол оформлюється відповідно до форми, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 серпня 2015 року № 203.

Один примірник протоколу подається на зберігання виконавчому органу місцевого самоврядування, інший — управителю.

Надання оригіналу протоколу на зберігання

Протокол зборів співвласників передається на зберігання

виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування багатоквартирного будинку, який розміщує результативну частину рішення, прийнятого зборами співвласників, на своєму офіційному веб-сайті.

Повідомлення співвласників про прийняті рішення

Інформацію про прийняті рішення протягом 10 календарних днів з моменту їх прийняття необхідно письмово повідомити кожному співвласнику особисто під розписку або рекомендованим листом, а також розмістити в місцях загального користування будинку.

Підписання договору з управителем

Договір між управителем та співвласниками укладається на підставі Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 року № 712. Договір від імені співвласників підписує уповноважена особа, визначена на відповідних зборах співвласників.

Надання управителем копії договору кожному співвласнику

Управитель, з яким було укладено договір, протягом одного місяця з моменту його підписання має надати кожному співвласнику примірник договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, завірений його підписом та печаткою (за наявності).

Повідомлення попереднього виконавця послуг з утримання    будинку про прийняті рішення

Рекомендовано не пізніше ніж за місяць до початку надання послуг обраним управителем повідомити попереднього виконавця послуг з утримання будинку про відмову від його послуг. До повідомлення необхідно додати копію протоколу зборів співвласників про обрання управителя та копію договору з ним.

Отже, співвласники повинні визначитися з формою управління багатоквартирним житловим будинком та прийняти рішення щодо управління ним на зборах співвласників оформивши відповідний протокол.

Послуга з управління багатоквартирним будинком – це результат господарської діяльності суб’єктів господарювання, спрямований на забезпечення належних умов проживання і задоволення господарсько-побутових потреб мешканців будинку шляхом утримання й ремонту спільного майна багатоквартирного будинку та його прибудинкової території. 

Послуга з управління багатоквартирним будинком має включати в себе обов’язковий перелік робіт (послуг), визначений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 липня 2018 року № 190.

 

Управитель багатоквартирного будинку та його послуги

Кошторис витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території враховує обов’язковий перелік робіт (послуг).

Ціна послуги з управління встановлюється договором про надання послуги з управління з розрахунку на один квадратний метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення, якщо сторони не визначили іншу розрахункову одиницю послуги з управління;

витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території відповідно до кошторису;

винагороду управителю, яка визначається за згодою сторін.

Для отримання більш детальної інформації, що стосується подальшого утримання багатоквартирного будинку, укладання договору про надання послуги з управління будинком, розрахунку вартості послуг та загалом роз’яснень щодо реалізації вимог чинного законодавства у сфері управління багатоквартирним будинком, співвласники будинків можуть звернутись до                                                                             ТОВ «КУЖЕ «Новосервіс».